تعرفه های کوپن های تخفیف تی چارتر

نام بسته مسافر اهل سفر پرسفر / آژانس بلند مدت
 تعداد لینک * 12+ (4*)
تعداد روز 1روز
60روز
30روز
180روز
قیمت اصلی 3,000 تومان
15,000 تومان
40,000 تومان
50,000 تومان
قیمت با تخفیف 1,900 تومان 9,800 تومان
29,000 تومان
39,000 تومان
دریافت کوپن خرید آنلاین خرید آنلاین خرید آنلاین خرید آنلاین

* تعداد لینک یعنی: تعداد دفعاتی که مجاز هستید برای خرید بلیط از سایت تی چارتر به سایت آژانس فروشنده آن بلیط هدایت شوید.
* تعداد لینک هدیه (*) بابت ضمانت و ضریب خطای احتمالی می‌باشد.